God. 11, br. 18, proleće 2014.

robert d. wilson, A Soldier's Bones: Boris Nazansky

Language and Silence, Selected Poems of Svetlana Marisova / Jezik i tišina, izabrane pesme Svetlane Marisove: Don Baird

God. 10, br. 17, leto 2013.

Issa's Best: A Translator's Selection of Master Haiku by Issa Kobayashi; prevod na engleski: David G. Lanoue

Knjiga trenutaka / A Book of Moments: Željko Funda

Boris Nazansky, Blijesci i slijeganja: Jadran Zalokar

Vesna Oborina, Proljeće u srcu / Spring in the Heart: Zoran Raonić, Milenko D. Ćirović Ljutički

 

God. 9, br. 16, leto 2012.

Damir Janjalija, Otisci snova/Imprints of Dreams: Dimitar Anakiev

Nepokošeno nebo, antologija hrvatskoga haiku pjesništva: Tomislav Maretić

Сенке кестенова, Антологија српске хаику поезије од друге половине XX века до данас / Shadows of Chestnuts, Anthology of Serbian Haiku Poetry from the second half of the 20th century to present

Dragan J. Ristić, Obznanjeno 2: Saša Važić

 

God. 8, br. 15, zima 2011.

George Swede, Joy in Me Still: Haiku: Michael Dylan Welch

Helen Buckingham, Armadillo Basket: Liam Wilkinson

Ljubomir Dragović, Uska staza/A Narrow Road: Robert D. Wilson

Tomislav Maretić, Leptir nad pučinom (Butterfly over the Open Sea): Dubravko Marijanović

Đermano Vitasović, Na svojen korenu: Tomislav Milohanić i Rudolf Ujčić

 

God. 8, br. 14, leto 2011.

Helen Buckingham, Christmas City: A Haiku Sequence (Božićni grad: haiku niska): Anatoly Kudryavitsky

Zlata Bogović, Pjesma slavuja / Nightingale's Song: Vladimir Devidé, Vasile Moldovan, Đurđa Vukelić-Rožić, Zvonko Petrović

Драган Ј. Ристић, Ђавоља варош / Devils’ Town / Die Teufelstadt / La Ville du Diabl: др Рајна Беговић, Бранислав Брзаковић

Petar Tchouhov, Safety Pins (Zihernadle): Morelle Smith

Славко Ј. Седлар, Таквост 3 (Suchness 3): Милета АЋИМОВИЋ ИВКОВ, Нађа Бранков, Зоран Раонић

 

 

 

Damir Janjalija, Sloboda u izmaglici / Freedom in the Mist, 2013; prevod: Saša Važić; lektor za engleski jezik: Robert D. Wilson; izdavač: Odličan hrčak.

 

 

 

 

 
Dimitar Anakiev, Slovenija

Nekoliko reči uz novu zbirku Sloboda u izmaglici Damira Janjalije

 

Nova zbirka Damira Janjalije, Sloboda u izmaglici, jednako je suptilan rukopis kao i pređašnja zbirka pesama u formi 5,7,5. Pored klasične forme, novu zbirku karakterišu simbolične reči i citati, poetske i retoričke figure, angažovanost, liričnost, zanimljivi ritmovi i, u najboljim primerima, izuzetno sveže slike. Na primer:

Snežna mećava.
Dugo je već prazna
gostinjska soba.

ili

Veliki petak.
Crne vrane zasele
na crkveno zvono.

Ova pesma, Veliki petak, po mom osećaju, najbolja je pesma zbirke. Svojom slikovitošću, ona se poredi sa poznatom Bašoovom pesmom o gavranu, međutim, fascinira i njen zvuk (asona-nca glasova r i v), a svojim smislom rečito komentariše domaću stvarnost. Zbog svega je u pitanju pravo malo remek-delo.

Posebno treba istaći da su Damirovi haikui angažovane pesme, a po tome, a ne samo po formalnom majstorstvu, Damir Janjalija je jedinstvena pesnička pojava u našem haikuu. Damir ne koristi haiku da bi glavu pobio u pesak niti za romantični eskapizam, već za suočavanje sa stvarnošću i za njeno sagledavanje; pesnik se ne plaši ni tabua domaće literature, kao što je genocid u Srebrenici:

Probeharalo.
Tihuju sa nebom polja
Srebrenice.

U znak sećanja na srebreničke žrtve.

Još jedna Damirova stalnica su motivi ljubavi i putovanja kojima prilazi originalno i sveže, kulturološki kompleksno, koristeći priliku da, uz temu, predstavi čitaocu nove reči i fraze i tako svoj lični svet simbolično nadogradi novim prostranstvima, a haiku izraz približi savremenom japanskom gendai haikuu:

Na mesečini.*
Drhtave senke dele
nemi poljubac.

Inspirisano slikom Ljubavnici na mesečini Marka Šagala.

Gurbet*,
dok zimsko nebo menja
svoje tonove.

*Gurbet je arabizam, označava skitanje po tuđini, pečalbu, osamljeni život daleko od kuće… Koristi se i kao sinonim za Rome.

Ili sledeća bodlerovska intonacija poznatih tema iz klasičnog haikua:

Toplo je moja
omiljena boja.
Uvelo cveće.

Ovaj heroinski haiku nastao je posle Damirovog čitanja knjige Kita Ričardsa, Život. Treći stih, osim što nosi naslov jedne od Damirovih omiljenih pesama Rolingstonsa, Mrtvo cveće, ujedno simboliše i sudbinu svih heroinskih ovisnika.

Poseban utisak ostavlja sledeća sveža i suptilna jukstapozicija:

Trideset peta
jesen. Železnički most
viri iz magle.

I u drugom rukopisu, Sloboda u izmaglici, ne samo da nema slabe (ili prosečne) pesme, već je svaka od njih čitalačka avantura i literarni izazov. Pesniku uspeva da u samo 24 pesme izgradi impozantan pesnički svet, originalan i širok, a sebi svojstven i intiman. Haiku pesme Damira Janjalije su dokaz stvaralačke moći balkanskog haikua, a sam autor jedan je od njegovih prepoznatljivih vrhunaca.

 

U Radovljici, 27. januara 2013.