Nepokošeno nebo, antologija hrvatskoga haiku pjesništva: Tomislav Maretić

Сенке кестенова, Антологија српске хаику поезије од друге половине XX века до данас / Shadows of Chestnuts, Anthology of Serbian Haiku Poetry from the second half of the 20th century to present

Dragan J. Ristić, Obznanjeno 2: Saša Važić

Ikumi Yoshimura, paper plane: Robert D. Wilson

 

God. 8, br. 15, zima 2011.

George Swede, Joy in Me Still: Haiku: Michael Dylan Welch

Helen Buckingham, Armadillo Basket: Liam Wilkinson

Ljubomir Dragović, Uska staza/A Narrow Road: Robert D. Wilson

Tomislav Maretić, Leptir nad pučinom (Butterfly over the Open Sea): Dubravko Marijanović

Đermano Vitasović, Na svojen korenu: Tomislav Milohanić i Rudolf Ujčić

 

God. 8, br. 14, leto 2011.

Helen Buckingham, Christmas City: A Haiku Sequence (Božićni grad: haiku niska): Anatoly Kudryavitsky

Zlata Bogović, Pjesma slavuja / Nightingale's Song: Vladimir Devidé, Vasile Moldovan, Đurđa Vukelić-Rožić, Zvonko Petrović

Драган Ј. Ристић, Ђавоља варош / Devils’ Town / Die Teufelstadt / La Ville du Diabl: др Рајна Беговић, Бранислав Брзаковић

Petar Tchouhov, Safety Pins (Zihernadle): Morelle Smith

Славко Ј. Седлар, Таквост 3 (Suchness 3): Милета АЋИМОВИЋ ИВКОВ, Нађа Бранков, Зоран Раонић

 

 

 

Otisci snova/Imprints of Dreams, Damir Janjalija, Udruženje građana Trablmejker, Beograd, 2012, 59 str, 19 cm, ISBN 978-86-87683-02-0, prevod na engleski: Saša Važić, prevod na japanski: Ikuyo Yoshimura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekoliko reči uz Damirove "Otiske snova"

Pre deset dana do mene je stigao rukopis haiku stihova otposlat elektronskim putem sa nekog pacifičkog broda. Reč je o 24 pesme "Otisci snova" mornara - pesnika iz Kotora, Damira Damira. To je prva Damirova zbirka haikua a, koliko znam, služi se i hibridnom formom haibuna. Očigledno dugo spreman rukopis odaje predanog i talentovanog pesnika. Damirovi haikui su klasične forme, jednostavni a rečiti. U njima nalazimo širok spektar tema. Veoma mi se dopada sledeća ispovedna pesma:

Bežim od rata.
Kroz rupu na cipeli
jesenja kiša.

Čini mi se da je ovo jedna od najuspešnijih pesama zbirke zato što sadrži duboku emociju: straha. Izraz je vrlo elegantan, jer strah progovara kroz rupu na cipeli.

Današnji haikui, i na Istoku i na Zapadu, veoma retko sadrže duboke emocije a često su to isprazne i banalne slike. Mnogi pišu bez stvarne potrebe za pisanjem; veliki broj pesnika nema šta da kaže. To nije slučaj sa Damirom.

Pet, sedam pa pet
prebrojava prstima.
Duboka jesen.

Ova jesenja pesma je mali esej o umetnosti: smeštajući formu haikua u samotnu i setnu atmosferu pozne jeseni, pesnik pokazuje čemu zapravo služi umetnost, u ovom slučaju umetnost haikua -- da se pobede okolnosti života, da seta i usamljenost ne ovladaju našim duhom. Damiru to dobro uspeva.

Kratkodnevnica.
Međ blatom i oblakom
lutaju snovi.

I ova pesma je, svojom metaforičnošću, esej, ovaj put o životu. Primećuje se referenca na Bašoovo pesništvo i budističku metaforu o životu (budisti čovekov život vide kao snove koji lutaju). Vešto je upotrebljen "kigo", reč koja aludira na godišnje doba: "kratkodnevnica".

Japanci "kigo" opisuju kao "reč koja ima nameru". Namera "kigoa" je da ocrta pesmi drugi plan (atmosferu godišnjeg doba i njenu emociju) i da se tako, iz drugog plana, stavi u funkciju sadržaja, tj. posredno utiče na značenje pesme. Smatra se da se "kigo mora roditi u srcu", tj. da je plod inspiracije, ali njegova upotreba izražava i majstorstvo komponovanja pesme. Autor je svakako mogao da upotrebi i drugi "kigo" da bi dočarao atmosferu zime (hladan vetar, zimsko sunce, Sneško Belić... ). Izbor (bolje reći "intencija") "kigoa" umnogome ukazuje na veštinu komponovanja haikua. Međutim, "kratkodnevica" je, sugerisanjem kratkoće, ne samo unela u pesmu ”hladna zimska osećanja” već se i povezala sa temom pesme i, zapravo, "pokazala svoju pravu nameru", a to će reći: "život je kratak..." a pritom i nalik na san dok luta između blatnjave stvarnosti i naših , uznesenih ka oblacima, želja.

Krik galeba
razleže se pučinom.
Poslednji dan leta.

Još jedna vešta upotreba ”kigoa”. U ovom haikuu sreću se beskonačni prostor, metafizička slika beskraja i ciklično vreme, koje sugeriše privremenost i minjivost. Zanimljivo je da krik galeba, jednog živog i minjivog bića, putuje beskrajem dok vreme ograničava sliku na stvarni trenutak sadašnjosti...

Svih 24 haikua zbirke "Otisci snova" donose vredan pesnički doživljaj. Ovde želim da pomenem i jedan od haikua koji se kritički odnosi ka stvarnosti, jer haiku nije samo metafizička poezija: pomoću haikua je itekako moguće posegnuti u dijalektiku svakodnevnog života:

Loša sreda: od
drvoreda platana
osta samo prah.

Primećujemo koliko pažnje Damir poklanja izboru "kigoa" - što je, kao i u Japanu, izraz majstorstva. "Kigo" je ovde "Loša sreda", pronađen u narodnom kalendaru i odlično korespondira sa temom. Ovaj haiku govori o pomoru platana u bivšem beogradskom Bulevaru revolucije. Seču drveća, asfaltiranje i betoniranje sprovela je nova demokratska vlast uprkos protestu mnogih Beograđana.

Za kraj ovog ograničenog prikaza i upečatljiva psihološka slika:

U ćeliji sa
šest ubica, dnevni mir
remeti muva.

Dramsku radnju ove slike izvršava muva, koja je ujedno i letnji "kigo". Funkcionalno, jednostavno i snažno. Kretanje jednog majušnog insekta koji se nalazi u društvu opasnih momaka dovodi do prave filmske drame.

Damir Damir se već prvom zbirkom haikua predstavio kao zreo i vešt pesnik koji ima šta da kaže. Iako Damir putuje dalekim morima, ovom zbirkom zaživljava i kao domaći haiku pesnik. Želim mu dobrodošlicu i plodan dalji rad.

 

Dimitar Anakiev
U Radovljici,
10. septembar 2011.