George Swede, Joy in Me Still: Haiku: Michael Dylan Welch

Helen Buckingham, Armadillo Basket: Liam Wilkinson

Ljubomir Dragović, Uska staza/A Narrow Road: Robert D. Wilson

Tomislav Maretić, Leptir nad pučinom (Butterfly over the Open Sea): Dubravko Marijanović

Đermano Vitasović, Na svojen korenu: Tomislav Milohanić i Rudolf Ujčić

Đermano Vitasović, Kacanski haiku verši: Vladimir Devidé

 

God. 8, br. 14, leto 2011.

Helen Buckingham, Christmas City: A Haiku Sequence (Božićni grad: haiku niska): Anatoly Kudryavitsky

Zlata Bogović, Pjesma slavuja / Nightingale's Song: Vladimir Devidé, Vasile Moldovan, Đurđa Vukelić-Rožić, Zvonko Petrović

Драган Ј. Ристић, Ђавоља варош / Devils’ Town / Die Teufelstadt / La Ville du Diabl: др Рајна Беговић, Бранислав Брзаковић

Petar Tchouhov, Safety Pins (Zihernadle): Morelle Smith

Славко Ј. Седлар, Таквост 3 (Suchness 3): Милета АЋИМОВИЋ ИВКОВ, Нађа Бранков, Зоран Раонић

 

 

Robert D. Wilson, Filipini

Ljubomir Dragović, Uska staza/A Narrow Road, Liber, Beograd, ©2011, ISBN 978-86-6133-055-1, prevod: Saša Važić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kao urednik Simply Haiku-a već osam godina, imao sam prilike da čitam haiku pesme iz svih krajeva sveta. Neki su dobri, većina ukazuje na nerazumevanje ovog žanra, a vrlo ih je malo koji zaslužuju da se nađu u časopisu, a kamoli da se o njima pišu prikazi. Isto se odnosi i na haiku zbirke i antologije. Većina ih je samoizdata kod malih izdavača koji vrše prelom knjige i pripremu za štampu, a onda je šalju «Lulu»-u ili nekom drugom izdavaču koji funkcioniše po principu «plati kad poručiš». Danas većina pesnika plaća da bi im knjiga bila izdata jer knjige haikua i tanki na engleskom jeziku nisu isplative. Jedan izdavač haiku knjiga mi je rekao da se knjiga koja se proda u 300 primeraka smatra bestselerom. Trista primeraka je kap u moru. Većina ovih haiku pesnika mogu da se smatraju srećnim ako prodaju 50 do 100 primeraka. Zašto se većina knjiga haiku poezije prodaje tako malo u odnosu na druge žanrove poezije? Kažu da je haiku popularna forma književnosti u Severnoj Americi. Prodaja govori drugačije. Šta je u pitanju i zašto sve veći broj prvoklasnih haiku pesnika dolazi iz bivših komunističkih zemalja istočne Evrope?

Mirisi proljeća.           
Rogove mladog bika   
zaoštrio mjesec.   

mirisi proljeća: mirisi nisu predmeti koji se mogu dodirnuti, a izvor im se često ne može utvrditi. Neki mirisi se javljaju samo u određeno godišnje doba. Ovde izvor mirisa nije naveden. Mogao bi da potiče od balege mladog bika, a mogao bi da bude i miris cveća, svežeg vazduha ili pokošene trave.

Hrvatski pesnik Ljubomir Dragović nagoveštava i sugeriše, tek toliko da namami čitaoca u svoj haiku, a da ne kaže sve.

rogove mladog bika zaoštrio mesec:  Nemoguće je da bik, mlad ili star, zaoštri rogove mesecom. Poslednji stih haikua, a to je stih od koga zavisi snaga haikua, je očigledno metaforičan. Ili nije? Možda je to što se bik nalazi na kosini brda ono što čini da izgleda da on oštri rogove mesecom.

Jukstapozicija između prvog i drugog i trećeg stiha je zanimljiva kombinacija, koja je pre Bašoa bila zvana potpunom i nije bila prikladna za korišćenje u ozbiljnom književnom žanru. Bašo je izneo poeziju među ljude, oslobađajući je okova japanskog carskog dvora.

Dragovićev haiku je zasnovan na radnji, usredsređen na proces a ne na predmet ili predmete.  On zna da kigo po sebi nije pozivanje na prirodu, da se ne koristi u pesmi da bi se ona zvala haiku.

Dragovićevi haikui ne govore o objektima i nisu subjektivni. Za njega kigo nije čokoladni preliv na sladoledu. U njegovom haikuu kigo je sjedinjenje kreativne sile prirode sa pesnikovim načinom razmišljanja. Proleće označava obnovu, rađanje teladi, otvaranje pupoljaka, nezagađen vazduh, sliku u ulju koja se večno suši, pero pesnika, poteze četkice, neprekidan proces islikavanja. Ovo je haiku pesnika mislioca. Njegova dubina ne bi bila moguća bez Dragovićeve vešte upotrebe japanskih estetskih stilova (ma, jugen, makoto) kao i intuitivne veštine kombinovanja suprotnosti koja od pesme stvara neku vrstu zagonetke... koja podstiče svakog čitaoca da uđe u haiku i da ga protumači.

Pročitajte sledeće haikue iz njegove knjige Uska staza. Na osnovu naslova knjige i upotrebe kigoa nije teško zaključiti da se pesnik divi Macuo Bašou.

Najpre svaki haiku pročitajte lagano, a onda još jednom. Šta vam svaki od njih govori? Nije važno šta je pesnik imao na umu. Ovo je vaš intiman trenutak sa haikuom. I zapamtite, svaku pesmu posmatrajte svojim očima i očima zoke. Ne žurite. Proučite ih sa svih strana i napravite zabeleške.

Stiglo proljeće.
Uska se staza skrila          
pod rep fazana.  


Visoka trava.          
Poljski mrav presječen  
dugim sjenkama.  

 

Noćna svježina.  
Perači ulice gaze  
oprane zvijezde.  

 

Prenut tišinom,          
iz čapljinog gnijezda          
diže se mjesec.                

Ljetna oseka.  
Hod usoljenog ježa  
u dublje more.  

 

 

Preneto iz Simply Haiku-a, leto 2011, god. 8, br. 2, uz dozvolu autora.

Prevod: Saša Važić