God. 8, br. 14, leto 2011.

Zlata Bogović, Pjesma slavuja / Nightingale's Song: Vladimir Devidé, Vasile Moldovan, Đurđa Vukelić-Rožić, Zvonko Petrović

Драган Ј. Ристић, Ђавоља варош / Devils’ Town / Die Teufelstadt / La Ville du Diabl: др Рајна Беговић, Бранислав Брзаковић

Petar Tchouhov, Safety Pins (Zihernadle): Morelle Smith

Славко Ј. Седлар, Таквост 3 (Suchness 3): Милета АЋИМОВИЋ ИВКОВ, Нађа Бранков, Зоран Раонић

Ljubomir Dragović, Uska staza/ A Narrow Road: Vladimir Devidé, Mileta Aćimović Ivkov, Dragan Jovanović Danilov, Dimitar Anakiev

 

Anatoly Kudryavitsky, Irska

 

Helen Buckingham, Christmas City: A Haiku Sequence (Božićni grad: haiku niska); Othername Press, 2010; str. 16; ISBN 978-0-9521806-4-7; narudžbine: Othername Press, 14 Rosebank, Rawtenstall, Rossendale BB4 7RD, England; cena: £1 (£1.40 sa poštanskim troškovima) US$ 4.50; čekovi na ime J.C. Hartley a ne na Othername Press 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen Backinghem je rođena u Londonu a živi u Bristolu. Objavila je više zbirki haiku poezije a mnoge pesme su joj se našle na stranicama časopisa Shamrock. Upravo joj je izašla iz štampe knjiga Božićni haiku, koja sadrži 28 pesama, sve ranije objavljene u haiku časopisima. Sjajne, bele korice su ilustrovane njenim crtežom u tušu. Ova knjižica je izdata nakon njene nedavno objavljene haiku zbirke Water on the Moon (Voda na Mesecu) koju je kritika dočekala sa odobravanjem..

U ovoj zbirci su sve pesme vezane za Božić. Kao što je poznato, zen-budizam i šintoizam su bili sastavni deo tradicionalnog japanskog haikua. Od tada se haiku pesnici retko bave bilo kojom drugom religijom, pa stoga hrišćanstvo i haiku obično ne idu zajedno. Bilo je brojnih, manje ili više uspešnih, pokušaja pisanja hrišćanskih pesama sa 5,7,5 slogova, posebno u Irskoj, ali one ostaju vam haiku žanra. 

Međutim, za zbirku Helen Bakinghem se ne bi moglo reći da je knjiga hrišćanskih pesama. Božićna jelka, ako se u njoj pojavljuje (začudo, ne), bi pre bila kigo nego predmet obožavanja. Namesto božićne jelke imamo kaktus u ovom lepom haikuu:

kaktus u crkvi
posmatra
sopstveni dolazak

Autorka poseduje dar oštrog zapažanja a rezultati su često zadivljujući:

sinulo sunce
nakrivljen osmeh
Sneška Belića

Čitalac može da se zapita zašto činimo ono što činimo za vreme Božića.

taksi stanica
čovek u zečjem kostimu
nikako da nađe ključ

Za predbožićnim metežom i užurbanošću sledi novogodišnje opuštanje:

novogodišnji vatromet –
opet se budim
sa psom

Autor nas vodi na kratko putovanje u Englesku za vreme Božića, a njene pesme stvaraju zanimljiv mozaik snimaka. To mora da je za nju bilo neopisivo osećanje. 

Mnogi, ako ne i svi, haikui su pesme koje opisuju naš način života. S druge strane, one i jesu način života, kao što je to rekao R.H. Blajt u Haiku, knj. 2. On dalje kaže: «Haiku se nudi ljudima, ne kao zamena za hrišćanstvo ili budizam, već kao ispunjenje». Naravno, ovde se više radi o pisanju haikua, ali je i njihovo čitanje, odnosno prelistavanje ove zbirke pesama Helen Bakinghem takođe veoma ispunjavajuće.

 

 

Objavljeno u Shamrock-u br 16, 2010.

 

Prevod: Saša Važić