Arhiva 1

 

 

Haiku udruženja i klubovi u Srbiji:

 

HUSCG - Haiku udruženje Srbije i Crne Gore, 11000 Beograd, Francuska 7 
Osnovano 1999. godine 
Predsednik: Darko Habazin 
Email: karatavan@gmail.com   
Haiku klub "Šiki", 11000 Beograd, Francuska 7 
Osnovan 1992. godine      
Predsednik: Svetlana Stanković 
E-mail: svet-st.ana@eunet.rs

 

Putujuće haiku društvo, Novi Sad
Osnovano 2006. godine
Članovi-osnivači: Goran Poletan, Zoran Antonić, Branislav Đorođević, Vitomir Miletić-
Witata i Aleksandar Obrovski.
E-mail: balkan_haiku80@yahoo.com
haiku_fellowship@neobee.net

 

Haiku časopisi u Srbiji:

 

Osvit (glasilo HUSCG)
Urednik: Milenko D. Ćirović Ljutički, Pante Tutundžića 7/st. 2, 11070 Beograd
Email: milenko_cirovic@eunet.rs

 

Vesnik (bilten HUSCG)
Urednik: Zoran Raonić, Skerlićeva 14, 84210 Pljevlja, Crna Gora
Email: haiku@t-com.me

 

Haiku novine
Urednik: Dragan J. Ristić
Pasterova 16a, 18000 Niš
Email: draganjristic@gmail.com
http://www.haikunovine.com

 

Haiku stvarnost/Haiku Reality
Urednik: Saša Važić Pilotska 13, 11273 Batajnica
Email: vazicsasa@gmail.com
http://haikureality.theartofhaiku.com/index-1.html

 

Paun
Urednik: Milijan Despotović
Braće Lekovića 9, p. fah 29, 31210 Požega
Email: milijandikadespotovic@gmail.com