Robert D. Wilson: Šta jeste i nije

David G. Lanoue: Životinje i šintoizam u Isinim haikuima

Željko Funda: Haiku, poetski mikro generator!

Željko Funda: Po redu vožnje

Intervju sa profesorkom Peipei Kiu: Robert D. Vilson

Richard Gilbert: Kigo i pokazatelj godišnjeg doba u haikuu

David G. Lanoue: Pišite kao Isa

Dr Randy Brooks: Pisanje haikua

Poseta Čarlsa Trambula Haiku klubu “Šiki” u Beogradu (10. decembar 2012)

Željko Slunjski: Razgovor sa Borisom Nazanskim

 

God. 9, br. 16, leto 2012.

Boris Nazansky: Ojačan izazov ili Haibun Desanki

Chen-ou Liu: Čitajte polako, više puta i u grupi

Jim Kacian: Pa: ba

Željko Funda: More morā

Jadran Zalokar, Boris Nazansky: Slap koji raste

 

God. 8, br. 15, zima 2011.

Jim Kacian: Haiku i anti-priča

Chen-ou Liu: Talasi iz pljuska: generička analiza Bašoovog haikua o žabi

Željko Funda: Kad nemoguće postane moguće

David G. Lanoue: Isina komična vizija

Ikuyo Yoshimura: Kato Somo, prvi japanski haikuist
koji je posetio Ameriku

Željko Funda: Opkoračenje i haiku

Dr. Randy Brooks: Haiku poetika: objektivna, subjektivna, transakciona i književna teorija

Vincent Hoarau: Sugestivnost u haikuu na primeru stvaralaštva Svetlane Marisove

David Grayson: Mač klišea

Robert D. Wilson: Za kigo ili ne

Saša Važić: Kakva vajda?

Tomas Transtremer, dobitnik Nobelove nagrade

God. 8, br. 14, leto 2011.

Haruo Širane: Izvan haiku trenutka: Bašo, Buson i moderni haiku mitovi

Geert Verbeke: Haiku kabinet

David Burleigh: U Japanu i van njega: obrisi haikua

Robert D. Wilson: Kigo – vitalna snaga haikua

Michael Dylan Welch: Forma i sadržaj haikua

Richard Gilbert: Kigo i reč koja označava godišnje doba: Problemi ukrštanja kultura u anglo-američkom haikuu

Robert D. Wilson: Proučavanje japanske estetike: I deo Značaj ma-a

Matthew M. Carriello: Granična slika: preslikavanje metafore u haikuu

Richard Gilbert: Disjunktivni vilinski konjic: proučavanje disjunktivne metode i definicija u savremenom haikuu na engleskom jeziku

Bruce Ross: Suština haikua

Robert D. Wilson: Proučavanje japanske estetike: II deo: Ponovno izmišljanje točka: Muva koja je mislila da je bivo

Anatoly Kudryavitsky: »Deset haiku lekcija» Vere Markove

Anatoly Kudryavitsky: Tranströmer i njegov Haikudikter

Anatoly Kudryavitsky: Poslednja linija odbrane haiku pesnika

Michael F. Marra: Jugen

Robert D. Wilson: Pesnik broja Simply Haiku, zima 2011: Slavko Sedlar

 

 

 

Tatjana Stefanović, Srbija

 

Grana sa pesmom ptica

 

Rajna Begović (Skoplje, 1939—Beograd, 2011) radila je kao lekar u selima Bačke. U poslednjih 12 godina života bavila se isključivo haiku poezijom i srodnim žanrovima.

Izdala je knjigu haiku poezije „Crveno nebo“ (2001), napisala oko 4000 haikua, pedesetak vaka i haibuna, desetak zen priča (objavljenih u koaturskoj knjizi „PreZENt anegdote“, Dragan Ristić, 2011), predgovor za knjigu „Đavolja varoš“ (Dragan Ristić, 2011)...

Malo je objavljivana a puno nagrađivana. Sa blizu 40 priznanja spada među najpriznatije i najplodnije srpske haiku pesnike.

 

Peščana plaža.
U oku mrtve ribe
odsjaj meseca.

(Zbornik „Baja mare“, 2001)

 

Da li je ovaj, među prvima, objavljen Rajnin stih nagoveštavao kako je širok i blistav put pred njom? Verovatno jeste, jer je ubrzo ova žena, koja gotovo iz kuće nije izlazila, tako lako i sigurno ušetala u haiku svet i na volšeban način produžila da se kreće u njemu, bez namere da se zaustavi.

A kako ćete je prepoznati?

Možda, po putnoj torbi...

 

Miris mora.
Ta mala školjka
u putnoj torbi.

(nagrada Turističkog saveza grada Hekinana na konkursu „Genkissu Spirits Up!“, 2007)

 

Ili po pticama koje je svuda prate...

 

Ptice odleću.
Ptice doleću.
Moja smežurana ruka.

(Pohvala, „Kloštar Ivanić“, 2011)

 

Jutrom strpljivo skuplja rosu, a noću gleda u Mesec...

 

Kapi rose svetle
na pupoljicima kestena –
ne na svakom.

(Pohvala, „Kloštar Ivanić“, 2005)

Ovaj pun Mesec
posmatrao je Bašo
na putu za Naru.

(Specijalna nagrada, „Bašo festival“, 2005)

 

Danju je možete sresti u biblioteci, ali i na livadi...

 

Mirišu lipe.
Još samo dva studenta
u biblioteci.

(II nagrada, „Apokalipsa“, 2005)

Suva livada.
Pognute senke starice
i njene koze.

(Počasno priznanje, WHR, 2010)

 

Najčešće je, ipak, u bolnici gde, u belom mantilu, obilazi pacijente...

 

Žut list ulete
kroz otvorena vrata
bolničkih kola.

(II nagrada, „Ito en“, 2006)

U razmacima
ćurliče neka prica.
Kaplje infuzija.

(Haiku novine br. 26, Niš, 2011)

Ivanjdan.
Čuju se zvuci zvona
do bolničke sobe.

(moonset, god. 5, br. 2, 2009)

 

Nakon dugog bdenja, miris joda spira na česmi kraj puta:

 

Česma kraj puta.
Okvasi se senka
putnika.

(„Magnapoets“, god. 4, 2009)

 

Do sada ste je sigurno primetili. Ako niste, ne brinite. Biće dovoljno da se pretvorite u pticu i zapevate. Naći će ona vas.

 

Odoše ljudi
što posekoše stari
visoki jablan.
Moj pogled pomno traži
granu sa pesmom ptica.

(„Sretenje“ br. 2, Niš, 2008)

 

 

 

Beograd, 28. 12. 2012.