Robert D. Wilson: Umire li haiku?

Boris Nazansky: Ojačan izazov ili Haibun Desanki

Chen-ou Liu: Čitajte polako, više puta i u grupi

Jim Kacian: Pa: ba

Jadran Zalokar, Boris Nazansky: Slap koji raste

 

God. 8, br. 15, zima 2011.

Jim Kacian: Haiku i anti-priča

Chen-ou Liu: Talasi iz pljuska: generička analiza Bašoovog haikua o žabi

Željko Funda: Kad nemoguće postane moguće

David G. Lanoue: Isina komična vizija

Ikuyo Yoshimura: Kato Somo, prvi japanski haikuist
koji je posetio Ameriku

Dr. Randy Brooks: Haiku poetika: objektivna, subjektivna, transakciona i književna teorija

Vincent Hoarau: Sugestivnost u haikuu na primeru stvaralaštva Svetlane Marisove

David Grayson: Mač klišea

Robert D. Wilson: Za kigo ili ne

Saša Važić: Kakva vajda?

Tomas Transtremer, dobitnik Nobelove nagrade

 

God. 8, br. 14, leto 2011.

Haruo Širane: Izvan haiku trenutka: Bašo, Buson i moderni haiku mitovi

Geert Verbeke: Haiku kabinet

David Burleigh: U Japanu i van njega: obrisi haikua

Robert D. Wilson: Kigo – vitalna snaga haikua

Michael Dylan Welch: Forma i sadržaj haikua

Richard Gilbert: Kigo i reč koja označava godišnje doba: Problemi ukrštanja kultura u anglo-američkom haikuu

Robert D. Wilson: Proučavanje japanske estetike: I deo Značaj ma-a

Matthew M. Carriello: Granična slika: preslikavanje metafore u haikuu

Richard Gilbert: Disjunktivni vilinski konjic: proučavanje disjunktivne metode i definicija u savremenom haikuu na engleskom jeziku

Bruce Ross: Suština haikua

Robert D. Wilson: Proučavanje japanske estetike: II deo: Ponovno izmišljanje točka: Muva koja je mislila da je bivo

Anatoly Kudryavitsky: »Deset haiku lekcija» Vere Markove

Anatoly Kudryavitsky: Tranströmer i njegov Haikudikter

Anatoly Kudryavitsky: Poslednja linija odbrane haiku pesnika

Michael F. Marra: Jugen

Robert D. Wilson: Pesnik broja Simply Haiku, zima 2011: Slavko Sedlar

 

 

Željko Funda, Hrvatska

 

More morā

 

Život je more ne samo jedne vrste. I more ljepote, i more jada, i more briga, i more nadā, razočarenja, dosade, borbe, iznenađenja... Štoviše, on je more svega toga, more morā. Recimo, koliko puta nam se dogodilo kao, evo, u ovo doba godine, sredinom lipnja, da nas iznenadi prekrasan mak, a odmah zatim dođe novi val, novo iznenađenje, rascvala ruža! Sada nas zapljuskuju valovi mirisa lipā, a za koji dan su tu valovi mirisa akacije, pa pokošenog sijena... Danas, također, sreli smo ne jedno drago lice, a trenutak poslije još jedno, ne manje drago. Da, valovi neprestano nadolaze.

No, događaju se i neobične kombinacije. Male i gotovo nezamjetne ljepote (ili lijepog iznenađenja) dođu zajedno s velikim, gotovo zastrašujuće lijepim, srećom, kratkotrajnim koje zato ne izgleda tako strašno. Te pojave, same za sebe, bez veze sa suprotnim (bilo yinovskim, bilo yangovskim) – makar bile lijepe i potpune – kao da zbog nedostatka suprotnosti gube dio svoje cjelovitosti, kao da postaju oskvrnute vlastitom samotnom divotom.

Ipak, događa se, ima ljudi koji opažaju da je spasonosna, da je tako ovozemaljska (ja bih rekao «našezemaljska») veza između između velikog i malog, lijepog i ružnog, dobrog i lošeg, između valova istoga mora koji nadolaze zajedno i prelijevaju se preko nas katarzički nas osvježavajući. Budući da haiku

bljesak munje
iz vida mi nesta
ona krijesnica

to na najbolji način dokazuje – bez jalovine ovakvog filozofiranja! – dodjeljujem Nagradu Graševina za 2012. godinu njegovoj autorici, gospođi Đurđi Vukelić Rožić. Čestitam!

 

 

U Ludbregu, 16. 6. 2012.