God. 8, br. 14, leto 2011.

Haruo Širane: Izvan haiku trenutka: Bašo, Buson i moderni haiku mitovi

Geert Verbeke: Haiku kabinet

David Burleigh: U Japanu i van njega: obrisi haikua

Robert D. Wilson: Kigo – vitalna snaga haikua

Michael Dylan Welch: Forma i sadržaj haikua

Richard Gilbert: Kigo i reč koja označava godišnje doba: Problemi ukrštanja kultura u anglo-američkom haikuu

Robert D. Wilson: Proučavanje japanske estetike: I deo Značaj ma-a

Matthew M. Carriello: Granična slika: preslikavanje metafore u haikuu

Richard Gilbert: Disjunktivni vilinski konjic: proučavanje disjunktivne metode i definicija u savremenom haikuu na engleskom jeziku

Bruce Ross: Suština haikua

Robert D. Wilson: Proučavanje japanske estetike: II deo: Ponovno izmišljanje točka: Muva koja je mislila da je bivo

Anatoly Kudryavitsky: Tranströmer i njegov Haikudikter

Anatoly Kudryavitsky: Poslednja linija odbrane haiku pesnika

Michael F. Marra: Jugen

Robert D. Wilson: Pesnik broja Simply Haiku, zima 2011: Slavko Sedlar

 

Anatoly Kudryavitsky, Irska

 

»Deset haiku lekcija» Vere Markove

 

Vera Markova (1907-1995), ruska pesnikinja i akademik, poznata je po svojim prevodima klasične japanske poezije. Počela je da se bavi prevođenjem japanskih tanki i haikua krajem 60-tih godina prošlog veka a desetak godina kasnije objavila prevode pesama trideset pesnika, od Saigjoa preko Bašoa do Kobajaši Ise, u antologiji Klasična japanske poezija, koja je od tada redovno doštampavana u Rusiji. I sama vrlo zanimljiva pesnikinja (i dugogodišnja prijateljica poznate Marine Cvetajeve), Vera Markova je tečno govorila japanski jezik i u dva navrata posetila Japan, od čega jednom da od cara Hirohita primi počasni orden za zasluge na promovisanju japanske kulture.

U eseju «Hoku» objavljenom u gore pomenutoj antologiji prof. Markova je analizirala Bašoovo delo a narednih godina je koristila neke značajne teme iz tog eseja u predavanjima koja je držala studentima. Učila ih je da cene japansku tanku i haiku, ali se trudila i da podstakne njihovu kreativnost.

Kanije je prof. Markova napisala kratak tekst u kome daje nekoliko sugestija ambicioznim haiku pesnicima. Dodala je nekoliko njoj omiljenih citata Bašoa, a kasnije uključila čak i mišljenje koje sam joj izneo kada sam sa njom razgovarao o eseju «Hoku», tako da sam postao treći partner u tom imaginarnom razgovoru, čime sam bio veoma polaskan. Prikazala je delove teksta koji se odnose na tri autora na način koji podseća na stare japanske majstore renge, vezanog stiha. Njeni studenti su taj tekst zvali «Deset haiku lekcija Vere Markove».

Ovde su preštampane te «Haiku lekcije». Trebalo bi da pomenem, kao što su možda neki čitaoci već pogodili, da je Vera Markova bila osoba koja me je upoznala sa haikuom i tako me uputila na uzbudljivo i nepredvidljivo putovanje…

 

  1. Neka čitalac sam razmišlja o vašem haikuu. Do otkrića se dolazi kada se njegove i vaše misli sretnu na sredini puta. (VM)
  2. Posmatrajte kako teče reka Sunagava: ona se ne trudi da bude duboka. (MB)
  3. Bašo je uživao u čitanju klasične kineske poezije, posebno Tu Fua. Još ima dosta vode na tom izvoru.(VM)
  4. Ne ugledajte se na velike pesnike iz drevnih vremena, već tragajte za onim za čim su oni tragali. (MB)
  5. Osnovna tema Bašoovog dela je samilost. Izbegavao je grotesku i parodiju, i to s pravom. (VM)
  6. Boja je važna kod pisanja haikua, međutim, «monohromatski» haiku može ponekad snažnije delovati na čitaoca. (AK)
  7. Ne trudite se budete duhoviti svaki put kad pišete haiku: mnoge «komične» haikai-renge napisane tokom nekoliko vekova se pamte samo zato što je Šiki koristio slog «hai» za reč «haiku» koju je on izmislio. I imajte na umu da «hai» znači «šala», ali i «iznenađenje», «neobična stvar». (VM)
  8. Hoku se ne može sastaviti iz delova. Pesnikovo delo je slično zlatarevom. (MB)
  9. Bašo je postao veliki pesnik Bašo tek kada je njegov hoku postao karumi (japanska reč koja znači «lakoća, jednostavna lepota»). (VM)
  10. Haikui se uvek odnose na sadašnji trenutak. Ipak, obratite pažnju na dah istorije koja prati naše savremenike. (VM)

MB – Macuo Bašo
VM – Vera Markova
AK – Anatoli Kudrjavicki

 

(Prvi put objavljeno u Poetry Ireland Newsletter, novembar-decembar 2006)

 

Prevod: Saša Važić